Basiq Brush

Hiển thị 1–12 trong 14 kết quả

Sắp xếp:
Bộ cọ trang điểm BasicQ Travel Size

Bộ cọ trang điểm BasicQ Travel Size

1,397,000

 

Cọ che khuyết điểm #1

Cọ che khuyết điểm #1

253,000

 

Cọ đánh nền dạng lỏng #2

Cọ đánh nền dạng lỏng #2

495,000

 

Cọ đánh phấn má hồng #4

Cọ đánh phấn má hồng #4

495,000

 

Cọ đánh phấn phủ #3

Cọ đánh phấn phủ #3

550,000

 

Cọ tán hốc mắt #9

Cọ tán hốc mắt #9

275,000

 

Cọ tán khối mắt #6

Cọ tán khối mắt #6

385,000

 

Cọ tán khối nhỏ #5

Cọ tán khối nhỏ #5

440,000

 

Cọ tán màu mắt #7 (size M)

Cọ tán màu mắt #7 (size M)

385,000

 

Cọ tán màu mắt #8 (size S)

Cọ tán màu mắt #8 (size S)

330,000

 

Cọ vẽ lông mày #10

Cọ vẽ lông mày #10

275,000

 

Cọ vẽ môi #12

Cọ vẽ môi #12

242,000